top of page

Privaatsuspoliitika

Veebilehe www.nonbizarre.com / Nonbizarre OÜ (registrikood 14586305) kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Kes on klient?
Isik, kes on astunud Nonbizarre OÜ-ga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on Nonbizarre OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed, pangakontonumber, kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed(ostuajalugu), klienditoeandmed.)

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Nonbizarre OÜ veebileht töötleb kliendiandmeid selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepingut, kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi ning paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid kvaliteetseid teenuseid.
 

  1. Veebileht kasutab kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, e-maili aadress) ainult broneeringute töötlemiseks ning et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

  2. Veebileht saadab kliendile uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

  3. Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

  4. Kliendiandmed on salajased. Neid ei väljastata ning neile ei võimaldata kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust kirjutage e-posti aadressile hello@nonbizarre.com

Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

bottom of page